Privacy verklaring

Privacy verklaring
Toename van het gebruik van het kopen en het verkopen middels zogenaamde virtuele winkels op het Internet, noodzaakt ons extra aandacht te besteden aan een zorgvuldige omgangsmethode van de door u verstrekte persoonlijke gegevens (zoals adressen, telefoonnummers, etc..)

De gegevens die u ons verstrekt zijn die gegevens die u nmalig invult wanneer u een account op onze website aanmaakt dan wel een bestelling plaatst. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor het tot stand laten komen van een overeenkomst. Onder deze overeenkomst verstaan wij het leveren van goederen onder de levering- en betalingsvoorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen.

Wij geven u de zekerheid dat de door u verstrekte informatie alleen voor bovengenoemd doeleinde gebuikt zal worden. De informatie zal onder geen beding aan derden verstrekt worden.

Naast deze zekerheid kunt u als u een account heeft aangemaaktte allen tijde uw gegevens bij ons op de site aanpassen ( tevens is het mogelijk om deze informatie op te vragen) in geval van verhuizing of dergelijke. Dit alleen als u ingelogd bent. (Klantgegevens)

Back