Verzenden & retouren

Verzenden Retouren.

Artikel 1. Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt www.pstuning.nl verder aangeduid als Ps Tuning en haar contractpartner als afnemer. In geval van levering van diensten wordt onder Ps Tuning mede opdrachtnemer en onder afnemer mede opdrachtgever verstaan.
1.2 Door aankoop van de producten aanvaardt u onze algemene voorwaarden voor retourzendingen.

Artikel 2. Garantie voorwaarden
2.1 Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient u een kopie van de originele factuur bij te voegen;
2.2 In het geval er geen kopiefactuur is bijgevoegd, wordt de retourzending niet in behandeling genomen maar direct aan u retour gezonden. Er zal dan 15 administratie en verwerkingskosten in rekening worden gebracht;

Artikel 3. Probleembeschrijving
3.1 Voor retourzendingen geldt dat er een zo volledig mogelijke beschrijving van redenen moet worden bijgesloten. Artikelen welke retour worden gestuurd en waarbij het probleem niet duidelijk is omschreven (zoals b.v. 'defect', 'maakt geluid', 'is kapot') zullen door ons niet worden behandeld. In dat geval zal gehandeld worden zoals in artikel 2.2.

Artikel 4. Onterechte garantieaanspraken
4.1 In het geval er onterecht een aanspraak wordt gedaan op garantie (geen defect vaststelbaar, bedieningsfouten, gebruiksaanwijzing of montagehandleiding niet gelezen, etc.) zullen de artikelen retour gezonden worden en onderzoekskosten ter hoogte van 25 in rekening worden gebracht. Eventuele kosten aan ons in rekening gebracht door onze leverancier zullen aan u worden doorberekend.

Artikel 5. Verpakking
5.1 Bij retourzending dient het artikel verpakt te zijn in de originele ongeopende verpakking. Indien het artikel onzorgvuldig is verpakt, vervalt het recht op garantie. In dat geval zal gehandeld worden zoals omschreven in artikel 2.2.

Artikel 6. Artikelen van derden
6.1 Artikelen die niet gekocht zijn bij Ps Tuning worden retour gezonden. In dat geval zal gehandeld worden zoals omschreven in artikel 2.2.

Artikel 7. Transportkosten
7.1 Kosten voor transport en verzekering van (garantie)-artikelen door u opgestuurd aan Ps Tuning zijn voor uw rekening(UITSLUITEND AANGETEKEND EN VOORAF GEMELD). Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden om organisatorische redenen geweigerd. De retourkosten van garantiezendingen naar de afnemer neemt Ps Tuning voor haar rekening.

Artikel 8. Transportschade
8.1 In het geval de verpakking of de inhoud hiervan bij aankomst beschadigd blijkt te zijn, dient u dit direct te melden bij de transportmaatschappij en bij Ps Tuning. Dit dient binnen 2 dagen na aflevering van de goederen te geschieden.

Artikel 9. Omruilen
9.1 Als er een defect geconstateerd is, worden de meeste artikelen, mits op voorraad door ons tegen hetzelfde artikel omgeruild. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van 7 dagen na factuurdatum. Indien een artikel niet (meer) op voorraad is of niet onder deze regeling valt zal dit voor reparatie doorgestuurd worden naar onze leverancier, wij zijn dan van zijn reparatietermijn afhankelijk. Indien een artikel niet defect blijkt te zijn zal gehandeld worden zoals omschreven in artikel 4.

Artikel 10. Retourgarantie
10.1 In het kader van de wet 'kopen op afstand' heeft de consument bij het doen van een aankoop op afstand - internet, telefoon en fax - het recht op een 'afkoelingsperiode' van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen, waarbij de afnemer slechts de portokosten voor het terugsturen hoeft te betalen.
Wanneer de afnemer zich bedenkt over een gedane bestelling dan kan de afnemer deze binnen 7 werkdagen In ongeopende orginele verpakking en uitsluitend aangetekend retour sturen aan het adres vermeld op de factuur, bovenaan deze bepaling en elders op www.pstuning.nl. Als peildatum geldt de aflveringsdatum van de vervoerder. Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele en onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening.
Voeg voor een snelle en correcte afhandeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding 'annulering' en uw bank- of girorekeningnummer.

Artikel 11. Slotbepaling
11.1 Ps Tuning houdt zich het recht voor deze voorwaarden voor verzending en retournering te wijzigen en of uit te breiden. In alle andere gevallen gelden de algemene voorwaarden van Ps Tuning.

Back